Tváří v tvář oživení kybernetické hrozby se organizace, společnosti a instituce musí připravit čelit a naučit se reagovat, aby zachovaly své aktivity v případě počítačového útoku. ANSSI nabízí tři doplňující se průvodce, jak krok za krokem porozumět řízení kybernetických krizí a usnadnit tak rozhodování.