Tisk přátelský, PDF a e-mail

Více ochrany mimoevropských zákonů

SecNumCloud verze 3.2 explicitní kritéria ochrany ve vztahu k neevropským zákonům. Tyto požadavky tak zajišťují, že poskytovatel cloudových služeb a data, která zpracovává, nemohou podléhat mimoevropským zákonům. SecNumCloud 3.2 také integruje zpětnou vazbu z prvních hodnocení a upřesňuje požadavek na implementaci penetračních testů v průběhu celého životního cyklu kvalifikace. Pokud jde o řešení již kvalifikovaná pro SecNumCloud, ponechají si svá bezpečnostní Visa a ANSSI v případě potřeby podpoří dotčené společnosti, aby zajistily přechod.

„V zájmu podpory ochranného digitálního prostředí, které je v souladu s technologickým vývojem, včetně těch nejkritičtějších dat a aplikací, je nezbytná identifikace důvěryhodných cloudových služeb. Kvalifikace SecNumCloud přispívá k naplnění této potřeby tím, že potvrzuje velmi vysokou úroveň požadavků z hlediska digitální bezpečnosti, a to jak z technického, provozního, tak právního hlediska,“ upřesňuje Guillaume Poupard, generální ředitel ANSSI.

Strategie hodnocení SecNumCloud

Všechny cloudové služby jsou způsobilé pro kvalifikaci SecNumCloud. Kvalifikace je skutečně přizpůsobitelná různým nabídkám: SaaS (Software

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Top Manager: Organizace a správa schůzek