Tisk přátelský, PDF a e-mail

ANSSI bude společně s ministerstvem pro Evropu a zahraniční věci pracovat na posílení koordinace Evropské unie v případě velké kybernetické krize.

Velký kybernetický útok může mít trvalý dopad na naše společnosti a naše ekonomiky v evropském měřítku: EU proto musí být schopna se na takovou událost připravit. Evropská síť orgánů pověřených řízením kybernetických krizí (CyCLOne) se tak koncem ledna sejde za podpory Evropské komise a agentury ENISA, aby projednala výzvy, které přináší rozsáhlá krize a jak se rozvíjet a zlepšit mechanismy spolupráce a vzájemné pomoci v rámci EU. Toto setkání bude také příležitostí prozkoumat roli, kterou by mohli hrát důvěryhodní aktéři ze soukromého sektoru, včetně poskytovatelů služeb kybernetické bezpečnosti, při podpoře vládních kapacit v případě velkého kybernetického útoku.
Setkání sítě CyCLONe bude součástí sekvence cvičení, do kterého se zapojí evropské politické orgány v Bruselu a jehož cílem bude otestovat skloubení vnitřních a vnějších aspektů řízení kybernetických krizí v rámci EU.

ANSSI bude pracovat společně s Evropskou komisí

READ  5 hacků k získání předplatitelů na YouTube