V tomto vědeckém a technickém stanovisku ANSSI shrnuje různé aspekty a výzvy kvantové hrozby na současné kryptografické systémy. Po krátkém přehledu kontexte této hrozby tento dokument představuje a provizorní plánování migrace na postkvantovou kryptografii, tedy odolné vůči útokům, které by umožnil vznik velkých kvantových počítačů.

Cílem je předvídat tuto hrozbu a zároveň se vyvarovat jakékoliv regrese v odolnosti vůči útokům dosažitelné pomocí současných konvenčních počítačů. Cílem tohoto oznámení je poskytnout návod výrobcům vyvíjejícím bezpečnostní produkty a popsat dopady této migrace na získávání bezpečnostních víz vydaných ANSSI.

Struktura dokumentu Co je to kvantový počítač? Kvantová hrozba: jaký by byl dopad na současné digitální infrastruktury? Kvantová hrozba: případ symetrické kryptografie Proč by se dnes měla kvantová hrozba brát v úvahu? Mohla by být řešením kvantová distribuce klíčů? Co je to postkvantová kryptografie? Jaké jsou různé postkvantové algoritmy? Jaké je zapojení Francie tváří v tvář kvantové hrozbě? Budou budoucí standardy NIST dostatečně vyspělé?