Absolvováním tohoto kurzu získáte globální přehled o manažerském účetnictví a budete schopni porozumět jeho různým aspektům:

  • Jak přejít z finančního účetnictví na manažerské?
  • Jak nastavit model kalkulace nákladů?
  • Jak vypočítat svůj bod zvratu?
  • Jak nastavit rozpočet a porovnat prognózu se skutečností?
  • Jak si vybrat mezi různými metodami výpočtu?

Na konci tohoto MOOC budete autonomní v nastavení výpočtových modelů v tabulkovém procesoru.

Tento kurz je určen všem, kteří se zajímají o manažerské účetnictví: je vhodný zejména pro lidi, kteří požadují kalkulaci nákladů v případě školení nebo své profesní činnosti. Mohou se jím řídit i zvědavci nebo zájemci o tuto disciplínu. Tento MOOC je proto věnován všem, kteří se zajímají o kalkulace nákladů a chtějí lépe porozumět fungování společnosti.