Mechanika umožňuje poznat dynamický vývoj těles podle působících sil, ale také umožňuje zajistit, že pole bude dostatečně odolné a bude dodržena původně předpokládaná životnost. Tyto dimenzování procházejí znalostí deformací a rozložení sil ve studované oblasti. To vede k pojmu omezení, které je velmi užitečné pro ověření dobrého výkonu systému. Po absolvování tohoto kurzu budete schopni porozumět a aplikovat vzorce používané v kódech pro strukturální výpočty. Budete schopni dimenzovat jednoduché prvky pracující v elastické doméně.

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →