Jako studenti medicíny jsme se setkali s meditací všímavosti jako se způsobem rezonování, chvilkou se sebou samým, nádechem, způsobem péče o sebe, abychom se lépe starali o druhé. Dotčen životem, smrtí, člověkem, pomíjivostí, pochybnostmi, strachem, neúspěchem...Dnes ženy, lékaři, to jsme prostřednictvím výuky předali studentům.

Protože se medicína mění, dnešní studenti budou zítra lékaři. Protože je nezbytné pěstovat smysl pro péči o sebe, druhé a svět, zpochybňuje fakulta sama sebe.

V tomto MOOC objevíte tuto cestu od péče k meditaci nebo od meditace k péči na základě zkušeností studentů medicíny.

Budeme tedy zkoumat epizodu po epizodě

  • Jak se o sebe postarat, abyste se postarali o druhé v době, kdy je duševní zdraví pečovatelů pod útokem a nemocniční systém je otřesený?
  • Jak přejít od kultury bandážování ke kultuře péče, která se stará o živé zdroje?
  • Jak pěstovat smysl pro péči, zejména v medicíně, individuálně i kolektivně?

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →