OSVČ, nebo raději mikropodnikání, je výhodným stavem pro prohlášení malé činnosti omezením správních postupů. S počtem přes 1,7 milionu mikropodnikatelů ve Francii v prosinci 2019 (+ 26,5% za jeden rok), podle Federace podnikatelů v automobilovém průmyslu, tento status skutečně nadále svádí. Téměř polovinu podniků založených ve Francii tvoří mikropodniky (47% v roce 2019).

Za zdánlivou jednoduchostí statutu však skrývá velké riziko, o kterém se málokdy mluví, otázka odpovědnosti OSVČ.

Neomezená odpovědnost za vaše podnikání a osobní majetek

Přijetím statusu samostatného podnikatele v rámci mikropodniku se vaše odpovědnost neomezeným způsobem vztahuje na váš profesionální a osobní majetek, zejména v případě nucené správy.

Zachováváte však ochranu týkající se vašeho Hlavní bydliště, právem nepolapitelný, ať už je držen v plném vlastnictví, v užívacím právu nebo v holém vlastnictví.

Pokud máte jinou nemovitost, která není přiřazena k vaší činnosti (například pozemek nebo druhý dům), můžete