Na konci tohoto kurzu budete schopni:

  • sumarizovat a syntetizovat datové tabulky pomocí jednoduchých grafů;
  • používat vizualizační metody vhodné pro multidimenzionální průzkumnou analýzu;
  • interpretovat výsledky faktorové analýzy a klasifikace;
  • rozpoznat ve vztahu k problému a datům vhodnou metodu pro zkoumání souboru dat podle povahy a struktury proměnných;
  • analyzovat odpovědi na průzkum;
  • implementovat metodu pro analýzu textových dat
  • implementovat faktoriální a klasifikační metody na svobodném softwaru R

Stručně řečeno, budete autonomní při implementaci a interpretaci vícerozměrných průzkumných analýz.

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →