Kolektivní smlouvy: příplatky za výjimečnou práci v neděli nejsou splatné zaměstnanci, který v ten den obvykle pracuje

V prvním případě zadržel soudce zaměstnanec odpovědný za pokladny v nábytkářské firmě s několika žádostmi o práci v neděli.

Chronologie událostí se rozvinula ve dvou fázích.

V prvním období, mezi lety 2003 a 2007, se společnost nelegálně uchýlila k práci v neděli, protože se tehdy v žádném případě nejednalo o výjimku z nedělního klidu.

Ve druhém období, od ledna 2008, se společnost ocitla „v hřebících“, protože těžila z nových právních ustanovení, která automaticky opravňovala maloobchody s nábytkem odchýlit se od pravidla nedělního klidu.

V tomto případě zaměstnanec pracoval během těchto dvou období v neděli. Mezi svými požadavky požadoval konvenční příplatky za výjimečnou práci v neděli. Kolektivní smlouva o obchodu s nábytkem (článek 33, B) tedy uvádí, že „ Za jakoukoli výjimečnou nedělní práci (v rámci odchylek od zákonného zákazu) v souladu se zákoníkem práce jsou odpracované hodiny odměňovány na základě

 

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Zaměřte, oslovte a převeďte svého typického zákazníka