Národní protokol: nový sociální distancování

Vyhláška zveřejněná 28. ledna 2021 v Úřední věstník, přezkoumala sociální vzdálenost, kterou je třeba respektovat, když lidé nenosí masku.
Tato fyzická vzdálenost je nyní stanovena na 2 metry na všech místech a za všech okolností. Národní protokol byl proto změněn.

Zaměstnanci tedy ve společnosti musí respektovat, pokud nemají masku, vzdálenost nejméně 2 metry od ostatních lidí (ostatních zaměstnanců, zákazníků, uživatelů atd.). Pokud nelze tuto sociální vzdálenost 2 metry dodržet, je povinné nosit masku. Ale buďte opatrní, i při použití masky je třeba respektovat fyzickou vzdálenost. Je to minimálně jeden metr.

Jste povinni informovat zaměstnance o těchto nových pravidlech pro distancování se.

V šatnách se ujistíte, že je respektováno také fyzické vzdálenosti, alespoň jeden metr spojený s nošením masky. Pokud musí masku sundat, protokol uvádí příklad sprchování, zaměstnanci musí mezi nimi respektovat vzdálenost 2 metry.

Národní protokol: maska ​​„široká veřejnost s filtrací větší než 90%“

Nosit masku je vždy povinné

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Kolektivní smlouvy: jaké důsledky, když modulovaný zaměstnanec na částečný úvazek pracuje nad povolenou dobu?