Na konci tohoto kurzu budete schopni:

  • Debata o výzvách ekologické a energetické transformace
  • Identifikujte klimatické, geopolitické a ekonomické problémy.
  • Identifikujte aktéry a řízení na různých úrovních energetického přechodu.
  • Stručně popište fungování současného energetického systému a integrovanou vizi směrem k nízkouhlíkovému systému reagujícímu na klimatickou výzvu a udržitelný rozvoj.

Popis

V kontextu ekologického a energetického přechodu je velkou výzvou učinit globální energetický systém udržitelnějším. Tento přechod znamená hlubokou dekarbonizaci našich ekonomik s cílem zajistit ochranu životního prostředí a také energetickou bezpečnost a spravedlnost. 

Jaké energie použijeme zítra? Jaké je místo ropy, plynu, jádra a obnovitelných energií v energetickém mixu? Jak vybudovat nízkouhlíkový nebo dokonce nulový energetický systém? Jak při tomto vývoji vzít v úvahu fyzikální, přírodní, technologická a ekonomická omezení různých zdrojů energie? A konečně, jak lze tato omezení sladit s ambiciózními cíli v oblasti klimatu? To jsou otázky, na které herci

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →