Naše planeta MOOC zve studenty, aby objevili nebo znovu objevili geologickou historii Země ve sluneční soustavě. Jeho cílem je poskytnout nejnovější poznatky o tomto tématu a ukázat, že i když byly získány určité výsledky, stále vyvstávají otázky prvního řádu.

Tento MOOC se zaměří na místo, které zaujímá naše planeta ve sluneční soustavě. Bude také diskutovat o scénářích, které se v současnosti upřednostňují k vysvětlení vzniku naší planety před více než 4,5 miliardami let.

Kurz pak představí geologickou Zemi, která se od svého zrodu ochladila, což z ní dělá planetu dodnes aktivní, a také svědky této činnosti: zemětřesení, vulkanismus, ale i magnetické pole Země.

Bude se také zabývat geologickou aktivitou naší planety, která odráží působení značných sil, které utvářely Zemi tak, jak ji známe.

Tento kurz se konečně zaměří na Zemi pod oceány a oceánské dno, které skrývá velmi bohatou biologickou aktivitu, která nás zpochybňuje ohledně možného vzhledu života v prvních kilometrech pevné Země.