Pochopení kombinovaného učení

Blended learning je pedagogický přístup, který kombinuje prezenční výuku a online výuku. Tato metoda nabízí mnoho výhod, včetně větší flexibility pro studenty a lepší personalizace výuky. V tomto školení, zjistíte, jak smíšené učení revolucionizuje školení a jak se používá v odborném a vysokoškolském vzdělávání. Naučíte se také rozlišovat různé modality kombinovaného učení a také jeho výhody a nevýhody. Nakonec zjistíte, jak lze smíšené učení využít ke splnění specifických potřeb různé typy studentů.

Inspirujte se stávajícími vzdělávacími systémy

Vždy je užitečné čerpat inspiraci ze stávajících osvědčených postupů, když chcete nasadit školení ve smíšeném učení. Školení představuje svědectví odborníků a praktiků, kterým se podařilo nastavit efektivní systémy výuky v kombinovaném vzdělávání. Objevíte zejména hybridní licenci „Frontière du Vivant“ a setkáte se s trenérem specializovaným na blended learning. Tyto konkrétní příklady vám pomohou pochopit, jak lze smíšené učení implementovat v různých kontextech a pro různé vzdělávací účely. Poskytnou vám také nápady na navrhování vlastního zařízení pro smíšené učení.

Absolvujte kurz smíšeného učení

Absolvování kurzu smíšeného vzdělávání vyžaduje hloubkovou reflexi pedagogických a technických aspektů hybridizace. Naučíte se předvídat tyto aspekty, implementovat hybridní systém ve vaší organizaci a vybírat aktivity pro prezenční a distanční výuku. Budete mít také příležitost procvičit si přípravu na hybridizaci vašeho tréninku. Školení vám poskytne praktické rady a nástroje, které vám pomohou naplánovat a realizovat váš přechod na kombinované vzdělávání.

Předvídat obtíže spojené s nasazením kombinovaného učení

Zavedení kombinovaného vzdělávání může narazit na určité potíže. Toto školení vám pomůže předvídat tyto výzvy a zavést strategie, jak je překonat. Zejména se naučíte, jak vytvořit učící se komunitu, podporovat své studenty, zvládat odpor vůči změnám a řídit svou aktivitu jako školitel. Dozvíte se také, jak zacházet s technickými aspekty kombinovaného učení, jako je výběr správných technologických nástrojů a řešení technických problémů, které mohou nastat. Nakonec se naučíte, jak vyhodnotit efektivitu vašeho kombinovaného vzdělávání a jak jej zlepšit na základě zpětné vazby vašich studentů.

Stručně řečeno, toto školení vám poskytne hluboké porozumění kombinovanému učení a jeho potenciálu zlepšit výuku a učení. Ať už jste zkušený školitel, který hledá nové strategie výuky, nebo nový školitel, který chce porozumět základům kombinovaného učení, tento kurz vám poskytne nástroje a znalosti, které potřebujete k efektivnímu nasazení kombinovaného učení. Zjistíte, jak může kombinované učení pomoci vašim studentům dosáhnout jejich vzdělávacích cílů efektivněji a poutavějším způsobem. Dozvíte se také, jak překonat problémy spojené s nasazením kombinovaného učení a jak vytvořit obohacující vzdělávací zkušenost pro vaše studenty.