Od počátku výskytu viru byly zavedeny výjimky z podmínek způsobilosti ve prospěch denních dávek sociálního zabezpečení a dodatečné náhrady zaměstnavatelem. Rovněž byla pozastavena čekací doba.

Od 1. února 2020 tak budou zaměstnanci vystaveni COVID-19, na které se vztahovalo opatření izolace, vystěhování nebo zůstávali doma zejména z důvodu kontaktu s osobou nemocnou koronavirem nebo po pobytu v oblasti zasažené epidemií. focus, pobírali denní dávky sociálního zabezpečení, aniž by museli splňovat podmínky týkající se minimální doby trvání činnosti nebo minimální doby placení příspěvků. To znamená odpracovat alespoň 150 hodin po dobu 3 kalendářních měsíců (nebo 90 dnů) nebo přispívat mzdou ve výši alespoň 1015násobku částky hodinové minimální mzdy během 6 kalendářních měsíců předcházejících přerušení . Přerušena byla také 3denní čekací lhůta.

Tento odchylný režim prošel v průběhu roku 2020 úpravami, zejména pokud jde o dodatečné odškodnění zaměstnavatele.

Toto výjimečné zařízení mělo skončit 31. prosince 2020. Věděli jsme však, že bude prodlouženo. Vyhláška zveřejněná 9. ledna ...