Jeden z mých zaměstnanců na pracovní neschopnosti mi neposlal svou novou pracovní neschopnost a po přerušení práce se nevrátil na své místo. Obviňuje mě, že jsem neorganizoval následnou návštěvu pracovního lékařství. Mohu tuto nepřítomnost považovat za opuštění zaměstnání a propustit svého zaměstnance?

Kasační soud nedávno musel soudit podobný případ.

Neoprávněná nepřítomnost: místo zpětné návštěvy

U zaměstnance byla stanovena pracovní neschopnost v délce jednoho měsíce. Na konci této odstávky, když se zaměstnanec nevrátil na své pracoviště a neposlal žádné prodloužení, jeho zaměstnavatel mu poslal dopis, v němž ho požádal, aby ospravedlnil svou nepřítomnost nebo pokračoval v práci.

Při absenci odpovědi zaměstnavatel propustil dotyčnou osobu ze závažného zneužití služebního práva vyplývajícího z její neoprávněné nepřítomnosti, což podle zaměstnavatele charakterizovalo opuštění pracovního místa.

Zaměstnanec se zmocnil průmyslového soudu a zpochybnil jeho propuštění. Podle něj, protože nebyl příjemcem předvolání k opakované zkoušce u služeb pracovního lékařství, jeho smlouva zůstala pozastavena, takže neměl

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Zlepšete produktivitu a dosahujte cílů