Uzavření výpovědi smlouvy podléhá postupu zvláště omezenému zákonodárcem, příslibu svobodného a osvíceného projevu vůle stran. Také se jeví jako klasické, že každá ze stran obdrží kopii dohody, článek 1375 občanského zákoníku, která stanoví, že akt „, kterým se zavádí synallagmatická smlouva, je důkazem pouze tehdy, pokud byl vyhotoven v tolika originálech, kolik „existují strany se zřetelným zájmem“. Co se potom stane, když zaměstnavatel není schopen prokázat, že zaměstnanec dostal kopii? Právě v tomto bodě poskytuje odpověď právě komentovaný rozsudek.

V tomto případě zaměstnanec najatý společností jako pokrývač uzavřel s touto společností smluvní roztržku o více než patnáct let později.

Dotčená osoba poté využila průmyslový soud s odvoláním na neplatnost tohoto ukončení a požadovala související odškodnění z důvodu, že neobdržel kopii dohody. Pokud soud prvního stupně dotyčnou osobu s jeho žádostí zamítl, odvolací soud potvrdil zaměstnanecké úvahy zrušením dohody o ukončení pracovního poměru a uvedl, že toto zrušení mělo účinky propuštění bez skutečné příčiny.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Seznamte se s kariérovým poradenstvím