Sociální podnikání je inovativní přístup, který kombinuje obchodní principy a sociální cíle s cílem vytvořit pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. HP LIFE, e-learningová iniciativa společnosti Hewlett-Packard, nabízí bezplatné školení s názvem „Sociální podnikání" pomoci podnikatelům a odborníkům porozumět klíčovým konceptům sociálního podnikání a rozvíjet dovednosti potřebné k zahájení a vedení úspěšného sociálního podniku.

Absolvováním kurzu HP LIFE „Social Entrepreneurship“ se naučíte identifikovat příležitosti sociálního podnikání, navrhovat udržitelné obchodní modely a měřit sociální a environmentální dopad vašeho podnikání.

 Pochopit principy sociálního podnikání

Sociální podnikání je založeno na souboru klíčových principů, které sociální podniky odlišují tradiční podniky. Školení HP LIFE „Social Entrepreneurship“ vám pomůže porozumět těmto principům a aplikovat je při vytváření a řízení vašeho sociálního podniku. Mezi hlavní aspekty zahrnuté ve školení patří:

  1. Sociální poslání: Zjistěte, jak sociální podniky staví sociální poslání do středu svého obchodního modelu, snaží se řešit sociální nebo environmentální problémy a zároveň generovat příjem.
  2. Finanční udržitelnost: Naučte se, jak sociální podniky kombinují finanční udržitelnost se svými sociálními cíli, vyvažují ziskovost a sociální dopad.
  3. Měření dopadu: Pochopte důležitost měření sociálního a environmentálního dopadu vašeho sociálního podniku a objevte nástroje a metody, jak toho dosáhnout efektivně.

 Spustit a provozovat úspěšný sociální podnik

Školení HP LIFE „Social Entrepreneurship“ vás provede klíčovými kroky k zahájení a provozování úspěšného sociálního podniku, zahrnující aspekty, jako je definování sociálního poslání, návrh obchodního modelu, financování a měření dopadu.

Absolvováním tohoto kurzu získáte dovednosti a znalosti potřebné k:

  1. Identifikace příležitostí sociálního podnikání: Naučte se, jak rozpoznat sociální a environmentální problémy, které může sociální podnikání řešit, a zhodnotit tržní potenciál pro svůj nápad.
  2. Navrhněte udržitelný obchodní model: Vytvořte obchodní model, který spojuje sociální poslání, finanční životaschopnost a dopad na životní prostředí, přičemž bere v úvahu potřeby zainteresovaných stran a dostupné zdroje.
  3. Najděte správné financování: Seznamte se se zdroji financování specifických pro sociální podniky, jako jsou dopadoví investoři, granty a půjčky se sociálním dopadem, a zjistěte, jak připravit přesvědčivou žádost o financování.
  4. Správa a růst vašeho sociálního podniku: Naučte se, jak zvládat specifické výzvy pro sociální podniky, jako je vyvážení finančních a sociálních cílů, nábor a motivace zaměstnanců a sdělování svého vlivu zainteresovaným stranám.

Absolvováním kurzu HP LIFE „Social Entrepreneurship“ rozvinete dovednosti a znalosti potřebné k vytvoření a řízení úspěšného sociálního podniku a budete mít pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Toto školení vás připraví na to, abyste čelili výzvám a chopili se jedinečných příležitostí sociálního podnikání, což vám umožní přispět ke spravedlivějšímu a udržitelnému světu a zároveň rozvíjet svou profesní kariéru.