Cítili jste se někdy při mluvení v jiném jazyce vulgárnější, hrubší nebo naopak sympatičtější a otevřenější? To je normální ! Mnoho studií skutečně potvrzuje, že učení se novému jazyku může změnit chování člověka k ostatním ... nebo k sobě samému! Do jaké míry se může učení jazyka stát přínosem pro osobní rozvoj? To je to, co vám vysvětlíme!

Několik studií ukázalo, že učení se jazyku vede k modifikaci osobnosti

Vědci jsou nyní jednomyslní: učení se jazyku vede ke změně osobnosti žáků. První studie na toto téma byly provedeny v 60. letech minulého století psycholingvistou Susan Ervin-Tripp, průkopník ve studiích psychologie a jazykového vývoje mezi dvojjazyčnými. Susan Ervin-Trip provedla zejména první experimentální studie s bilingvními dospělými. Chtěla podrobněji prozkoumat hypotézu, že obsah dvojjazyčných řečí se mění v závislosti na jazyce.

V roce 1968 si Susan Ervin-Trip vybrala jako předmět studia ženy japonské národnosti žijící v San Francisku, které jsou vdané za Američany. Izolované od japonské komunity, která tehdy žila v Americe, měly tyto ženy velmi málo