Představení obecného rámce otevřených pracovních míst, „otevřených pracovních míst +“ pro mladé lidi do 26 let a experimentování na území Réunionu


1.1 Jaký je princip bezplatného používání?

Volná pracovní místa jsou schématem pomoci při náboru, jehož cílem je reagovat na nerovnosti, s nimiž se setkávají někteří naši spoluobčané: se stejnou kvalifikací, věkem a profesními dráhami je to pro obyvatele prioritní obvody městské politiky (QPV).
Princip je jednoduchý: otevřená pracovní místa se skládají z finanční pomoci vyplácené každému soukromému zaměstnavateli (společnosti, sdružení), který na základě smlouvy přijme uchazeče o zaměstnání nebo mladého člověka následovaného místní misí s bydlištěm v QPV. na dobu neurčitou (CDI) nebo na dobu určitou (CDD) na dobu nejméně šesti měsíců.

U smlouvy na dobu neurčitou činí vyplacená pomoc 5 000 EUR ročně po dobu tří let, oproti 2 500 EUR ročně po dobu maximálně dvou let u smlouvy na dobu určitou v délce nejméně šesti měsíců. Mezi 15. říjnem 2020 a 31. lednem 2021 byla v rámci nasazení „zaměstnání Franc +“ částka ...