Zákon o „profesionální budoucnosti“ stanoví, že příspěvky a navýšení mohou platit zaměstnavatelé na CPF zaměstnanců. Zejména opravné a dodatečné příspěvky stanovené v dohodách společnosti atd.

Ma Caisse de depots et consignations rozšiřuje platformu o příspěvky, které v současné době mohou společnosti také doplnit CPF částkami, které budou směřovat na vzdělávací projekty specifické pro potřeby společností a jejich zaměstnanců.

Aktivní personální obsazeníFirmy mohou od 3. září 2020 provést „aktivní“ personální obsazení, nutno podotknout, že neumožňuje proplácení ani směřování peněz na konkrétní školení pro zaměstnance. Na konci prosince 2020 tento systém využívalo přibližně 1 800 společností pro 4 400 příjemců a celkovou částku financování ve výši přibližně 10 milionů eur.

Čtyři typy dotací: Dobrovolné dotace: podílet se na financování vzdělávacího projektu nebo zvýšit „rozpočet na školení“ zaměstnanců s cílem povzbudit je ke vzdělávání. Další práva: provádět kolektivní smlouvu zajišťující příznivější potraviny. Opravná práva: zaplatit opravná práva ve výši 3 000 EUR související s profesionálními pohovory. Tato povinnost je použitelná