Zákonná pracovní doba ve Francii je 35 hodin týdně. Pro větší flexibilitu a pro občasnou reakci na zvyšující se počet objednávek jsou společnosti povinny uchýlit se k přesčasům a v tomto případě je samozřejmě budou muset zaplatit.

Proč pracovat přesčas ?

V roce 2007 byl pro zlepšení kupní síly zaměstnanců přijat zákon (TEPA law — Labour Employment Purchasing Power) na podporu firem i zaměstnanců. Pro firmy šlo o snížení odvodů zaměstnavatelů a pro zaměstnance o snížení mzdových nákladů, ale také o jejich osvobození od daní.

V případě vrcholné aktivity tak může firma po svých zaměstnancích požadovat více práce a tím i práci přesčas. Ale další úkoly mohou být požadovány jako urgentní práce (oprava zařízení nebo budovy). Zaměstnanci jsou povinni přijmout s výjimkou oprávněného důvodu.

Jedná se tedy o hodiny práce konané nad rámec zákonné pracovní doby, tedy více než 35 hodin. Zaměstnanec v zásadě nemůže odpracovat více než 220 přesčasových hodin ročně. Přesná čísla vám však poskytne vaše kolektivní smlouva.

Jak se provádí výpočet ?

Míra zvýšení přesčasů je 25 % z 36e hodiny a do 43e čas. Poté se zvýší o 50 % ze 44e hodinu v 48e čas.

Na druhou stranu, pokud vaše pracovní smlouva stanoví, že musíte pracovat 39 hodin týdně, přesčasy začnou od 40.e čas.

Vaše kolektivní smlouva může poskytnout způsob, jak kompenzovat tyto přesčasové hodiny, ale obecně platí tyto sazby. Proto je nutné dobře znát kolektivní smlouvu Vaší společnosti, abyste byli dobře informováni jak o svých právech, tak o svých povinnostech.

Tyto přesčasové hodiny mohou být také nahrazeny náhradním odpočinkem místo úplaty. V tomto případě budou doby trvání následující:

  • 1 hodina 15 minut pro hodiny zvýšena na 25 %
  • 1 hodina 30 minut pro hodiny zvýšena na 50 %

Z 1uer ledna 2019 se odpracované přesčasy nezdaňují do limitu 5 000 eur. Je třeba poznamenat, že kvůli pandemii COVID 19 je limit pro rok 7 500 2020 eur.

Pro zaměstnance na částečný úvazek

U zaměstnanců na částečný úvazek nebudeme hovořit o přesčasech (které jsou vázány na zákonnou pracovní dobu), ale o přesčasech (které jsou vázány na pracovní smlouvu).

Dodatečná hodina začíná od doby stanovené v pracovní smlouvě. Pokud například zaměstnanec pracuje 28 hodin týdně, jeho další hodiny se budou počítat od 29e čas.

Důležitý malý detail

Důležité je přidat malé upřesnění pro lidi, kteří počítají počet přesčasových hodin. Protože tento výpočet se provádí vždy za týden. Například zaměstnanec, který má prospěch ze smlouvy na 35 hodin a který musí pracovat 39 hodin týdně kvůli špičce v činnosti a který by následující týden odpracoval 31 hodin z důvodu nedostatku práce, musí vždy využít svých 4 hodiny navíc. Budou proto zvýšeny na 25 %.

Pokud ovšem nedojde k dohodě mezi oběma stranami.

Na závěr je třeba poznamenat, že do výpočtu přesčasů se nezapočítávají prémie ani náhrada výdajů.

Jak dlouho musí manažer společnosti požádat zaměstnance o práci přesčas? ?

Běžně je lhůta stanovena zákoníkem práce na 7 dní pro upozornění zaměstnance, že bude muset pracovat přesčas. Ale v případě nouze lze toto období zkrátit. Společnost má někdy imperativy na poslední chvíli.

Povinnost pracovat přesčas

Zaměstnanec je povinen tyto přesčasové hodiny akceptovat. Zaměstnavatel je může uložit bez zvláštních formalit. Tato výhoda mu dává určitou flexibilitu při řízení jeho podnikání. Není-li k tomu vážný důvod, vystavuje se zaměstnanec sankcím, které mohou sahat až k výpovědi za závažné pochybení nebo dokonce ze skutečné a vážné příčiny.

Přesčasy a stážisté

Cílem stáže je vzdělávací, má se za to, že mladý stážista nemusí pracovat přesčas.

Jsou všichni ovlivněni přesčasy ?

Některé kategorie zaměstnanců nejsou přesčasy dotčeny, jako například:

  • Pečovatelky o děti
  • Prodejci (jejich plány nelze ověřit ani kontrolovat)
  • Placení manažeři, kteří si sami určují pracovní dobu
  • Domácí pracovníci
  • Domovníci
  • Vyšší manažeři

Důležité je také upozornit, že solidární den nevstupuje do výpočtu přesčasů.