Převod hodin DIF do CPF: připomenutí

Od roku 2015 osobní tréninkový účet (CPF) nahrazuje individuální právo na školení (DIF).

U lidí, kteří byli zaměstnanci v roce 2014, je jejich odpovědností podniknout nezbytné kroky k převodu jejich práv z DIF na jejich osobní tréninkový účet. Transpozice do CPF není automatická.

Pokud zaměstnanci tento krok nepřijmou, jejich nabytá práva budou trvale ztracena.

Měli byste vědět, že původně musel být převod proveden nejpozději 31. prosince 2020. Byl však poskytnut další čas. Dotčení zaměstnanci mají čas do 30. června 2021.

Převod hodin DIF do CPF: společnosti mohou informovat zaměstnance

Aby se držitelé práv seznámili s DIF, zahajuje ministerstvo práce informační kampaň mezi zaměstnanci, stejně jako společnostmi, profesními federacemi a sociálními partnery.

Za určitých podmínek mohli zaměstnanci do 31. prosince 2014 získat až 20 hodin nároku na DIF ročně, a to až do maximálního limitu 120 kumulativních hodin.
Ministerstvo práce upřesňuje, že pro osobu, která nikdy nevyužila svých práv, to může představovat ...

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  URSSAF: na co se používají sociální příspěvky?