Převod pracovních smluv: zásada

Dojde-li ke změně právní situace zaměstnavatele, zejména v souvislosti s nástupnictvím nebo fúzí, jsou pracovní smlouvy převedeny na nového zaměstnavatele (zákoník práce, čl. L. 1224-1).

Tento automatický převod se vztahuje na pracovní smlouvy probíhající v den změny situace.

Na převedené zaměstnance se vztahují stejné podmínky výkonu jejich pracovní smlouvy. Udržují si senioritu získanou u bývalého zaměstnavatele, kvalifikaci, odměnu a přidělení.

Převod pracovních smluv: vnitřní předpisy nejsou vůči novému zaměstnavateli vymahatelné

Tímto převodem pracovních smluv nejsou ovlivněny vnitřní předpisy.

Kasační soud právě připomněl, že vnitřní předpisy představují regulační akt soukromého práva.
V případě automatického převodu pracovních smluv se nepřevádějí vnitřní předpisy, které byly podstatné ve vztahu k bývalému zaměstnavateli. Pro nového zaměstnavatele není závazná.

V rozhodnutém případě byl zaměstnanec původně přijat v roce 1999 společností L. V roce 2005 jej koupila společnost CZ. Jeho pracovní smlouva byla proto převedena na společnost C.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Život ve Francii - B1