S měnícím se světem práce chce mnoho lidí opustit svou práci, začít podnikat nebo změnit kariéru, aby mohli dělat práci, která je smysluplnější pro ně samotné a v ideálním případě i pro svět. Ale k seismickým otřesům dochází i na makroekonomické úrovni. Od té doby, co většina z nás vstoupila do pracovního procesu, se pohled na svět dramaticky změnil.

Zejména proto, že stroje dnes dokážou více, než jsme si představovali. Mohou nahradit lidská zaměstnání, která dříve nahradit nemohla. Stroje mohou provádět účetní úkoly, chirurgické operace, automatizované telefonní hovory pro rezervace restaurací a další opakující se manuální úkoly. Stroje jsou stále chytřejší, ale hodnota lidských schopností oproti strojům zůstává kritická. Protože tyto práce jsou nahrazeny stroji, lidé se musí přizpůsobit a rozvíjet dovednosti, aby si zajistili svou budoucí kariéru.

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →

READ  Astma dospělých