Zcela zdarma prémiové školení OpenClassrooms

Plánování lidských zdrojů a dovedností je pro většinu organizací velkou výzvou. To zahrnuje rozvoj znalostí na základě strategie růstu společnosti a sladění stávajících dovedností se střednědobými potřebami.

To znamená, že HR oddělení musí analyzovat a diagnostikovat strategické cíle společnosti, vypracovat akční plán pro nábor, školení a mobilitu společně se všemi zainteresovanými stranami.

Komunikace je zásadní, protože zainteresované strany, manažeři a zaměstnanci musí být zapojeni do procesu, aby byla změna úspěšná a aby bylo dosaženo obchodních cílů.

Zavedení plánu rozvoje lidí a dovedností může vytvořit významné příležitosti pro rozvoj zaměstnanců a organizace. Existují však také rizika, pokud právní, sociální a obchodní záležitosti a procesy nejsou kontrolovány.

Chcete se naučit navrhnout tento komplexní, ale strategický nástroj pro vaši organizaci a vaše zaměstnance? Pokud ano, absolvujte tento kurz!

Pokračovat ve čtení článku na původním webu→