Zákon ASAP: doba trvání a obnovení dohod o sdílení zisku (článek 121)

Zákon zachovává možnost uzavírat dohody o sdílení zisku po dobu kratší než 3 roky. Minimální doba trvání dohody o sdílení zisku je nyní jeden rok.

Dosud bylo toto zkrácené období možné pouze pro společnosti s méně než 11 zaměstnanci a za určitých podmínek.
To bylo také dočasně povoleno v roce 2020, aby se usnadnilo poskytnutí bonusu za kupní sílu, ale tato možnost skončila 31. srpna 2020.

Změnila se také doba tichého obnovení. Už to nebude po dobu 3 let, ale po dobu rovnající se počátečnímu období dohody.

Zákon ASAP: nová pravidla pro dohody o spoření zaměstnanců uzavřené na úrovni poboček (článek 118)

Jednoroční prodloužení času umožnilo pobočkám vyjednávat

Již několik let plánují různé zákony, které pobočkám ukládají povinnost vyjednávat o plánech spoření zaměstnanců, ale pokaždé byl termín posunut zpět. Zmiňte se zákonem ASAP, který prodlužuje lhůtu stanovenou zákonem PACTE o jeden rok.

Zákon proto posouvá lhůtu pro pobočky z 31. prosince 2020 na 31. prosince 2021

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Základy Google Analytics (2018)