Tisk přátelský, PDF a e-mail

Placené volno: výjimečná státní podpora

Tato výjimečná finanční pomoc na pokrytí dovolené je určena společnostem, jejichž hlavní činností je přivítání veřejnosti a jejichž zdravotní opatření zavedená státem vedla k:

zákaz přivítání veřejnosti v celém zařízení nebo jeho části po dobu nejméně 140 dnů mezi 1. lednem a 31. prosincem 2020; nebo ztráta obratu dosažená během období, kdy byl vyhlášen zdravotní stav nouze, nejméně o 90% ve srovnání se ztrátou dosaženou během stejných období v roce 2019.

Výše pomoci je u každého zaměstnance a za den placené dovolené čerpané v rámci limitu 10 dnů dovolené rovna 70% náhrady za placenou dovolenou související s hodinovou částkou a omezena na 4,5 hodinovou minimální mzdu.
Hodinová částka nesmí být nižší než 8,11 eur, s výjimkou zaměstnanců na učňovské a profesionalizační smlouvy.
Chcete-li mít z této pomoci prospěch, musíte svou žádost zaslat elektronicky s uvedením důvodu, proč jste se uchýlili k výjimečné pomoci. Z tohoto důvodu je na vás, abyste zkontrolovali uzavření po dobu nejméně 140 dnů

READ  Využívají v tichu kolektivní smlouvy obchodní zástupci konvenční odstupné?