Placené volno: výjimečná státní podpora

Tato výjimečná finanční pomoc na pokrytí dovolené je určena společnostem, jejichž hlavní činností je přivítání veřejnosti a jejichž zdravotní opatření zavedená státem vedla k:

zákaz vítání veřejnosti v celém jejich provozovně nebo v jejich části po celkovou dobu nejméně 140 dnů v období od 1. ledna do 31. prosince 2020; nebo ztrátu obratu dosaženého za období, kdy byl vyhlášen stav zdravotní nouze, minimálně o 90 % ve srovnání s dosaženým za stejná období v roce 2019.

Výše podpory se rovná, na každého zaměstnance a za každý den placené dovolené čerpané v rámci limitu 10 dnů dovolené, 70 % příspěvku na placenou dovolenou na hodinovou částku a je omezena na 4,5 hodinové minimální mzdy.
Hodinová částka nesmí být nižší než 8,11 eur, s výjimkou zaměstnanců na učňovské a profesionalizační smlouvy.
Chcete-li mít z této pomoci prospěch, musíte svou žádost zaslat elektronicky s uvedením důvodu, proč jste se uchýlili k výjimečné pomoci. Z tohoto důvodu je na vás, abyste zkontrolovali uzavření po dobu nejméně 140 dnů

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Naučte se spravovat své projekty a šetřit čas s Trello