Pro společnosti se však nic nemění! 

Způsoby financování vzdělávacích kurzů zaměstnanců v dílčí činnosti se ve skutečnosti nezmění! OCAPIAT se rozhodl mobilizovat další zdroje, které vám umožní těžit ze 100% pokrytí nákladů na vzdělávání a být podporován v tomto obtížném období.

Tato pravidla platí pro všechny soubory FNE-Training zaslané vašim poradcům OCAPIAT v regionu od 02. listopadu do 31. prosince 2020.

Připomíná se, že školení musí být bezpodmínečně ukončena nejpozději do 30. června 2021 ...