Vláda několikrát odložila kvůli zdravotní krizi a dnes vstupuje v platnost reforma pojištění v nezaměstnanosti. Probíhají tři hlavní události: bonus-malus pro společnosti v sedmi sektorech, nová pravidla týkající se podmínek nároku na pojištění v nezaměstnanosti a snížení dávky v nezaměstnanosti pro nejvyšší příjmy.

Bonus-malus byl slib kampaně od prezidenta republiky. Začít dnes, platí pro společnosti v sedmi sektorech těžcí spotřebitelé krátkých smluv:

Výroba potravin, nápojů a tabákových výrobků;
Výroba a distribuce vody, kanalizace, nakládání s odpady a kontrola znečištění;
Ostatní specializované, vědecké a technické činnosti;
Ubytování a stravování;
Doprava a skladování;
Výroba pryžových a plastových výrobků a jiných nekovových minerálních výrobků;
Dřevozpracující, papírenský průmysl a tisk.

Tyto sektory byly vybrány měřením v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019, jejich průměrná míra oddělení, ukazatel, který odpovídá počtu ukončených pracovních smluv nebo dočasných pracovních úkolů doprovázených registrací u Pôle Emploi ve vztahu k pracovní síle společnosti.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Zdarma: Pochopte a uspějte ve svém síťovém propojení, abyste posílili své SEO