Mohou vaši zaměstnanci kouřit v prostorách vaší společnosti?

Je zakázáno kouřit na místech určených k hromadnému použití. Tento zákaz platí na všech uzavřených a krytých místech, která vítají veřejnost nebo představují pracoviště (Kodex veřejného zdraví, článek R. 3512-2).

Vaši zaměstnanci proto v žádném případě nemusí kouřit ve svých kancelářích (ať už individuálních nebo sdílených) nebo v interiéru budovy (chodba, konferenční místnosti, odpočinkové místnosti, jídelna atd.).

Zákaz skutečně platí i v jednotlivých kancelářích, aby se před riziky spojenými s pasivním kouřením ochránily všechny osoby, které je možné v těchto kancelářích nechat projít, nebo je na krátkou dobu obsadit. Ať už jde o kolegu, zákazník, dodavatel, agenti odpovědní za údržbu, údržbu, čistotu atd.

Jakmile je však pracoviště zakryté nebo uzavřené, je možné, že tam vaši zaměstnanci kouří.