Rezignace na odchod na školení: vzorový rezignační dopis pro pečovatelku

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážení

Tímto podávám rezignaci na funkci ošetřovatelky. Nedávno jsem byl skutečně přijat na školení, které mi umožní získat nové dovednosti v mém profesním oboru.

Chci vám poděkovat za příležitost, kterou jste mi dali pracovat na klinice. Díky této odborné praxi jsem mohl získat hluboké znalosti o zdravotnictví a také rozvíjet své dovednosti ve vztahu pacient – ​​pečovatel. Jsem také vděčný za pozitivní pracovní vztahy, které jsem si vybudoval se svými kolegy a nadřízenými.

Jsem si vědom toho, že můj odchod na školení může vést k další pracovní zátěži pro mé kolegy, ale buďte si jisti, že jsem odhodlán zajistit efektivní předání.

Ještě jednou děkuji za příležitost, kterou jste mi dal, a jsem vám k dispozici pro jakékoli dotazy týkající se převodu mých funkcí.

Přijměte prosím, paní, pane, mé nejlepší pozdravy.

 

[Obec], 28. února 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

 

Stáhnout „Dopis-odstupovaci-dopis-pro-odchod-na-treninaci-caregiver.docx“

Model-resignation-letter-for-departure-in-training-caregivers.docx – Staženo 5119krát – 16,59 KB

 

Výpověď na lépe placenou pozici: vzor výpovědního dopisu pro pečovatelku

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážení

Informuji Vás o svém rozhodnutí rezignovat na svou pozici asistentky sestry na klinice. Skutečně jsem dostal pracovní nabídku na pozici, která mi umožní získat atraktivnější ohodnocení.

Rád bych Vám poděkoval za důvěru, kterou jste mi během let strávených v provozovně projevili. Měl jsem příležitost naučit se a rozvíjet mnoho dovedností ve vašem týmu a velmi si vážím příležitosti, kterou jsem dostal, pracovat s tak kompetentními a oddanými profesionály.

Rád bych zdůraznil důležitost zkušeností získaných během těchto let v lékařském týmu. Své dovednosti a znalosti jsem skutečně mohl uplatnit v různých situacích, což mi umožnilo rozvinout velkou všestrannost a solidní odborné znalosti v péči o pacienty.

Udělám vše pro to, abych zajistil spořádaný odchod tím, že před odjezdem předám štafetu kolegům.

Přijměte prosím, paní, pane, výraz mého nejlepšího pozdravu.

 

 [Obec], 29. ledna 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „Vzorový-výpovědní-dopis-pro-kariérní-příležitost-lépe placená-ošetřovatelská-asistentka.docx“

Model-rezignační-dopis-pro-kariérní-příležitost-lépe placený-pečovatel.docx – Staženo 5523krát – 16,59 KB

 

Výpověď ze zdravotních důvodů: vzor výpovědního dopisu pro ošetřovatelku

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážení

Předkládám Vám rezignaci na funkci ošetřovatelky na klinice ze zdravotních důvodů, které mi brání pokračovat v profesní činnosti v těch nejlepších podmínkách.

Jsem hrdý na to, že jsem mohl pracovat v tak dynamické a inovativní struktuře, jako je ta vaše. Mám bohaté zkušenosti s prací s pacienty a spoluprací se všemi zdravotníky.

Jsem přesvědčen, že dovednosti, které jsem na klinice získal, se mi budou hodit v mé budoucí profesní kariéře. Jsem také přesvědčen, že kvalita péče, kterou svým pacientům poskytujete, pro mě zůstane měřítkem.

Chci zajistit, aby můj odchod proběhl v co nejlepších podmínkách, a jsem připraven spolupracovat na usnadnění přechodu. Také vás chci ujistit, že udělám maximum pro zajištění kontinuity péče o mně svěřené pacienty.

Přijměte prosím, paní, pane, výraz mého nejlepšího pozdravu.

 

  [Obec], 29. ledna 2023

[podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

 

Stáhněte si „Vzorový-resignační-dopis-pro-lékařské-důvody_caregiver.docx“

Model-resignation-letter-for-medical-reasons_care-help.docx – Staženo 5371krát – 16,70 KB

 

Proč psát profesionální rezignační dopis?

 

Při rozhodování o odchodu ze zaměstnání je důležité napsat profesionální rezignační dopis. To umožňuje komunikovat jasně a efektivně se zaměstnavatelem, vysvětlí důvody svého odchodu a zajistí hladký přechod pro kolegy a společnost.

Za prvé, profesionální rezignační dopis umožňujevyjádřit svůj dík svému zaměstnavateli za nabízenou příležitost, jakož i za dovednosti a zkušenosti získané v rámci společnosti. To ukazuje, že odcházíte z firmy za dobrých podmínek a že si chcete udržet dobré vztahy se svými bývalými kolegy.

Profesní rezignační dopis pak umožňuje jasně a profesionálně vysvětlit důvody jeho odchodu. Pokud odcházíte z osobních důvodů nebo přijímáte zajímavější pracovní nabídku, je důležité to zaměstnavateli transparentně sdělit. Tím se situace vyjasní a předejde se případným nedorozuměním.

A konečně, profesionální rezignační dopis pomáhá zajistit hladký přechod pro kolegy a společnost. v s uvedením data odjezdu a nabídkou pomoci se školením nástupce dáváte najevo, že berete v úvahu potřeby společnosti a přejete si usnadnit přechod.

 

Jak napsat profesionální rezignační dopis?

 

Psaní profesionálního rezignačního dopisu by mělo být čisté a uctivé. Zde je několik tipů pro sepsání účinného profesionálního rezignačního dopisu:

  1. Začněte zdvořilostní frází a uveďte jméno zaměstnavatele nebo manažera lidských zdrojů.
  2. Vyjádření uznání zaměstnavateli za příležitost, která mu byla poskytnuta, a za dovednosti a zkušenosti získané v rámci společnosti.
  3. Jasně a profesionálně vysvětlete důvody odchodu. Je důležité být transparentní a nenechat prostor pro nejednoznačnosti.
  4. Zadejte datum odjezdu a nabídněte pomoc, která usnadní přechod pro kolegy a společnost.
  5. Dopis zakončete zdvořilostní frází a opět poděkujte zaměstnavateli za nabídnutou příležitost.

Závěrem lze říci, že sepsání profesionálního rezignačního dopisu je základním prvkem pro udržení dobrých vztahů s vaším bývalým zaměstnavatelem. To pomáhá objasnit situaci, vyjádřit poděkování a usnadnit přechod pro kolegy i společnost. Je proto důležité věnovat čas napsání pečlivého a uctivého dopisu, abyste mohli odejít z práce za dobrých podmínek.