Povinná maska ​​a povzbuzení k práci na dálku pro zaměstnance, kteří mohou: zde je to, co si pamatovat z nové verze národního protokolu pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců ve společnosti tváří v tvář epidemii Covid-19, jejíž zveřejnění je naplánováno na pondělí 31. srpna na konci dne.

Maska povinná, pokud ...

Teoreticky bude maska ​​povinná od 1. září v uzavřených a sdílených profesionálních prostorách. V praxi však budou možné úpravy v závislosti na cirkulaci viru v odděleních.

Na odděleních v zelené zóně, při nízké cirkulaci viru bude možné odchýlit se od povinnosti nosit roušku, pokud je zajištěno dostatečné větrání nebo větrání, ochranné zástěny instalované mezi pracovními stanicemi, zajištění zorníků a pokud společnost zavedla preventivní politiku zejména jmenování referenta pro Covid a postup pro rychlé řešení případů symptomatických lidí.

V oranžové zóněse střední cirkulací viru jsou přidány dvě další podmínky pro odchylku

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Techniky a dědictví