Práce na dálku na doporučení pracovního lékaře: musíte vyhovět?

Dopis z pracovního lékařství doporučuje teleworking zaměstnance až do pandemie Covidien-19 končí. Musím nutně reagovat příznivě a nastavit práci na dálku? Jaké jsou moje možnosti, když čelím tomuto lékařskému doporučení?

Pracovní lékařství: ochrana zaměstnanců

Vězte, že pracovní lékař může, považuje-li to za nutné a je-li to odůvodněno úvahami týkajícími se zejména věku nebo fyzického a duševního stavu pracovníka, písemně navrhnout:

  • individuální opatření pro vybavení, přizpůsobení nebo přeměnu pracovní stanice;
  • úpravy pracovní doby (zákoník práce, čl. L. 4624-3).

Proto může pracovní lékař instalaci kompletně doporučit telecommuting pro zaměstnance, dokud se zdravotní situace spojená s Covid-19 nezlepší.

důležitý
Podle národního protokolu k zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců společnosti tváří v tvář epidemii Covid-19 musí být používání teleworkingu pravidlem pro všechny činnosti, které to umožňují. Čas práce na dálku se zvyšuje na 100% u zaměstnanců, kteří mohou na dálku provádět všechny své úkoly.