Zástupce zaměstnanců, který je hlavním garantem dodržování individuálních a kolektivních svobod ve společnosti, je již dlouho hlavním protagonistou zastupování zaměstnanců. S posláním zastupovat zaměstnance před zaměstnavatelem a předávat stížnosti spojené s pracovním poměrem byl zástupce zaměstnanců privilegovaným partnerem zaměstnavatele. Zmizená na konci generální opravy institucí zastupujících zaměstnance je dnes na ni uložená mise začleněna do oblasti působnosti sociálního a hospodářského výboru (Labor C., čl. L. 2312-5).

Aby zástupci zaměstnanců mohli tuto funkci plnit, zákoník práce uznává právo je upozornit: když si všimnou, „zejména prostřednictvím pracovníka, že dochází k porušování práv jednotlivců, na jejich fyzické a duševní zdraví nebo na individuální svobody ve společnosti, které by nebyly odůvodněny povahou úkolu, který má být splněn, ani přiměřené sledovanému cíli “(C. trav., čl. L. 2312-59 a L. 2313 -2 anc.), Zvolení členové CSE okamžitě informují zaměstnavatele. Ten pak musí zahájit vyšetřování. V případě selhání zaměstnavatele nebo nesrovnalosti ve skutečnosti porušení, zaměstnanec nebo zástupce zaměstnanců, pokud byl dotyčný zaměstnanec informován