Tři vyhlášky přijaté při použití zákona ze dne 6. srpna 2019 o transformaci veřejné služby zlepšují nábor, integraci a kariérní rozvoj osoby se zdravotním postižením ve veřejné službě.

Vznik na konci učňovské smlouvy

Vyhláška zveřejněná 7. května v Úředním věstníku snadný usazování osob se zdravotním postižením, které dokončily učňovskou smlouvu ve veřejné službě. Budou moci těžit z přímého přístupu na pozici prostřednictvím specializovaného postupu.

Uchazeči musí svou žádost o funkční období zaslat nejméně tři měsíce před koncem své učňovské smlouvy náborovému orgánu. Posledně jmenovaný má jeden měsíc od obdržení žádosti o zaslání návrhu na funkční období a jedné nebo více nabídek na pracovní místo odpovídající funkcím prováděným během učňovského vzdělávání. Pokud nebude mít žádný návrh, bude je ve stejné lhůtě informovat. Uchazeči budou mít na zaslání přihlášky patnáct dní. Funkční komise prověří spisy a vyzve kandidáty na pohovor, který musí