Zákon o financování sociálního zabezpečení z roku 2021 zdvojnásobuje délku rekvalifikační dovolené v případě odborného rekvalifikačního školení. Reklasifikační volno je čerpáno během výpovědní doby a zaměstnanec dostává obvyklou odměnu. Pokud reklasifikační volno překročí výpovědní dobu, zákon stanoví, že příspěvek vyplácený zaměstnavatelem během tohoto období podléhá stejnému sociálnímu systému jako příspěvek na částečnou činnost. Druhé opatření se vztahuje také na volno z důvodu mobility v rámci prvních 12 měsíců dovolené nebo 24 měsíců také v případě odborné rekvalifikace.

Přestupní dovolená a volno z důvodu mobility: podpora návratu do práce

Reklasifikační volno

Ve společnostech s nejméně 1000 XNUMX zaměstnanci, pokud se uvažuje o nadbytečnosti, musí zaměstnavatel dotyčnému zaměstnanci nabídnout pracovní volno.
Účelem tohoto volna je umožnit zaměstnanci využít školení a podpůrnou jednotku při hledání zaměstnání. Finanční prostředky na přesuny a kompenzace poskytuje zaměstnavatel.

Maximální délka této dovolené je v zásadě 12 měsíců.

Mobilita odejít

V rámci kolektivní smlouvy týkající se kolektivního ukončení smlouvy nebo správy ...