Projekt profesionálního přechodu, který byl založen 1. ledna 2019, umožňuje zaměstnancům, kteří chtějí změnit zaměstnání nebo povolání, financovat certifikační školení v souvislosti s jejich projektem.

důležitý
Jako součást vývoje epidemie COVID-19, ministerstvo práce zveřejnilo otázky a odpovědi pro stážisty v projektu profesionálního přechodu.

Plán obnovy podnikání: posílení finančních prostředků přidělených na profesionální projekty přechodu

V rámci plánu oživení činnosti vláda posiluje kredity přidělené asociacím Transitions Pro, aby se zvýšil počet příjemců projektů profesionálního přechodu.

Kredity: 100 milionů EUR v roce 2021

Co je to projekt profesionálního přechodu?

Projekt profesionálního přechodu nahrazuje starý systém CIF, zrušený od 1. ledna 2019: ve skutečnosti umožňuje pokračující financování rekvalifikačního školení s přidruženou dovolenou. Vyvinuli se však jeho obrysy a způsoby přístupu.

Projekt profesionálního přechodu je zvláštní metoda mobilizace osobní tréninkový účet, umožnění zaměstnancům, kteří chtějí změnit své povolání nebo povolání, financovat certifikační školení související s jejich projektem. V tomhle