Profesionální pohovory (nezaměňovat s každoročními hodnotícími pohovory) jsou povinné - s pokutami - pro všechny společnosti, od reformy z roku 2014, revidované v roce 2018 prostřednictvím zákona o profesionální budoucnosti.

V souvislosti se zdravotní krizí byla zveřejněna konkrétní ustanovení o odborném vzdělávání, která zaměstnavatelům umožňují plnit své zákonné povinnosti v obtížném kontextu. ÚO ze dne 3. prosince 2020 v předpisu, jehož podrobnosti jsou následující:

Prodloužení výkonu odborných pohovorů do 30. června 2021 a do tohoto data pozastavení sankcí stanovených v případě neprovedení údržby zásob ve stanovených termínech Prodloužení do 30. června 2021 přechodné opatření umožňující zaměstnavateli plnit své povinnosti v rámci šestiletého kurzu odkazem na ustanovení platná k 6. prosinci 31 nebo ustanovení vyplývající ze zákona ze dne 2018. září 5.

Všimněte si také prodloužení přechodného opatření umožňujícího provize „Transition pro“ a OPCO (do 30. června 2021) (z prostředků určených na financování programů pracovního studia nebo dalších příspěvků, až do výše 3 000 eur). finance ve společnosti