Profesionální výdaje 2021: znáte metodu výpočtu

Profesionální výdaje jsou dodatečné výdaje vzniklé zaměstnanci, které souvisejí s funkcí a prací.

S výhradou dodržování zákonných a smluvních povinností si můžete zvolit způsob, jakým budete zaměstnancům kompenzovat jejich profesionální výdaje.

Kompenzace profesionálních výdajů se obvykle poskytuje:

nebo úhradou skutečných výdajů. Zaměstnanec tak dostává náhradu všech vzniklých nákladů. Poté musí poskytnout důkaz o svých výdajích, aby získal náhradu; nebo ve formě paušálních příspěvků. Částky stanoví URSSAF. Okolnosti vzniklých nákladů musí být odůvodněny. Zaměstnanec se například nemůže vrátit do svého bydliště z důvodu profesionální cesty;
buď přímým zaplacením částky výdajů vzniklých zaměstnanci, například poskytnutím zaměstnanecké kreditní karty zaměstnanci nebo poskytnutím vozidla zaměstnanci k cestování. Profesní náklady 2021: kompenzace ve formě pevných příspěvků

Kompenzace nákladů na odbornou přípravu ve formě paušálních příspěvků se týká výdajů na:

jídlo; bydlení; náklady související s ...