Progresivní odchod do důchodu vám umožňuje pokračovat v práci na částečný úvazek a začít pobírat část důchodu. Pokud je vaše pracovní doba pevně stanovena, máte na ni nyní nárok, stejně jako zaměstnanci, jejichž délka je pevně stanovena v hodinách, pokud je vám více než 60 let a přispíváte alespoň 150 čtvrtletími. Tento systém je určen i pro zaměstnance, jejichž pracovní dobu nelze definovat, a pro OSVČ.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Jak vystavit bezúhonnou fakturu?