Prodloužená absence z důvodu nemoci: důvod propuštění

Zaměstnance nemůžete propustit z důvodu jeho zdravotního stavu z důvodu diskriminace (zákoník práce, čl. L. 1132-1).

Na druhou stranu, pokud má nemoc některého z vašich zaměstnanců za následek opakovanou nepřítomnost nebo delší nepřítomnost, soudy připouštějí, že je možné ji propustit za dvou podmínek:

její absence narušuje řádné fungování společnosti (například přetížením práce, která zatěžuje ostatní zaměstnance, chybami nebo zpožděními, které mohly vzniknout atd.); toto narušení vyžaduje potřebu zajistit jeho trvalou náhradu. Definitivní nahrazení nemocného zaměstnance: co se tím myslí?

Trvalá náhrada zaměstnance nepřítomného pro nemoc předpokládá externí nábor v CDI. Najmout osobu na dobu určitou nebo na dobu určitou není dostačující. Stejně tak neexistuje žádná definitivní náhrada, pokud funkce nemocného zaměstnance převezme jiný zaměstnanec společnosti nebo pokud je práce rozdělena mezi několik zaměstnanců.

Nábor musí rovněž proběhnout v den blízký propuštění nebo v přiměřené době po ...