Na konci tohoto kurzu budete schopni:

  • Vyučujte s ohledem na kognitivní omezení studentů.
  • Učte způsobem, který podporuje dlouhodobé uchování paměti.
  • Identifikujte determinanty rušivého chování.
  • Nastavte strategii pro řízení chování studentů.
  • Identifikujte postupy, které ovlivňují motivaci studentů.
  • Podporujte u svých studentů vnitřní motivaci, seberegulaci učení a rozvíjejte metakognitivní strategie.

Popis

Tento Mooc si klade za cíl dokončit výcvik v psychologii učitelů. Zahrnuje 3 velmi specifická témata, která jsou obě velmi dobře srozumitelná díky desetiletím výzkumu v psychologii a která jsou pro učitele naprosto zásadní:

  • Paměť
  • Chování
  • motivace.

Tyto 3 předměty byly vybrány pro jejich vnitřní důležitost a pro jejich průřezový zájem: jsou důležité ve všech předmětech a na všech úrovních školství, od mateřských škol po vysokoškolské vzdělávání. Týkají se 100 % učitelů.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Studenti: vyberte si studijní program práce