Moderní práce udělala Psychosociální rizika (PSR) une neustále narůstající problém na pracovišti. Dnes stres se stal prvním rizikem pro zdraví pracovníků.

pro zaměstnavatele, zabránění RPS je zákonná povinnost s ohledem na významné důsledky, které mají na duševní a fyzické zdraví jednotlivců. Je to také a velká ekonomická a výkonnostní zátěž pro firmu.

V této souvislosti a vzhledem k množství zdrojů stresu a subjektivní a někdy neviditelné povaze tohoto jevu je potřeba poskytnout pokyny pro budování přístup hodnocení a prevence proti PSR. Tento MOOC jim nabízí celek nástroje k přijetí přísného přístupu k diagnostice, hodnocení a provádění opatření proti PSR.