Pochopte digitální transformaci a zajistěte udržitelnost svého podnikání v měnícím se světě

Technologie jsou všudypřítomné a v naší společnosti se vyvíjejí exponenciálně. Mají vliv na naše životní prostředí a je nepopiratelné, že se svět mění.
Jaké jsou nové výzvy, které nám tato digitální společnost přináší? A jak je možné, aby se společnosti přizpůsobily této rychlé změně?

Cílem je dát všem klíčům vedoucím podnikům, zejména malým, porozumět výzvám digitální transformace a tomu, jak přijmout konkrétní opatření, a aby se jejich podnikání rozvíjelo v digitální transformaci.

Tento kurz se bude zabývat následujícími problémy:

  • Co je digitální transformace? Jak na to připravím své podnikání?
  • Jaké jsou výzvy a rizika digitální transformace?
  • Jak definuji plán digitální transformace pro svou společnost?
  • Jak dosáhnout této změny?

Pro koho je tento kurz určen?

  • Podnikatelé
  • Obchodníci
  • Manažer pro malé a střední podniky
  • Lidé, kteří chtějí porozumět digitální transformaci

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →

READ  Konec PŘÍMO: od 1. dubna 2021 je inspektorát práce podřízen DREETS