Příspěvek AGS (pojištění mzdové záruky) zajišťuje výplatu náhrady zaměstnancům v případě neplnění ze strany společnosti. Po zasedání představenstva dne 9. prosince 2020 se AGS rozhodla zachovat sazbu použitelnou od 1. července 2017 ...