Kolektivní smlouvy: případ seniorského bonusu v železničním stravování

Zaměstnanec vykonával v železniční cateringové společnosti povinnosti „interního školitele“, vedoucí postavení. Zmocnila se prud'hommes žádostí o zpětný plat. Její požadavek se týkal zejména připomenutí konvenčních minim. Konkrétně se zaměstnankyně domnívala, že zaměstnavatel měl její odměnu za výsluhu vyloučit z odměny za účelem srovnání se smluvním minimem, které jí náleží.

V tomto případě platila kolektivní smlouva pro železniční stravování.

Na jedné straně její článek 8-1 týkající se výpočtu konvenčních minim, který uvádí:
« Výše platů (..) se určuje na základě počtu „bodů“, (...), hodnoty „bodu“ stanoveného během ročních mzdových vyjednávání, prováděných v každé společnosti.
Takto získaná částka představuje hrubou měsíční referenční mzdu, ke které se pro získání skutečné hrubé měsíční mzdy připočítávají prémie, příplatky, příplatky, účast na výsledcích, náhrady výdajů, věcné dávky atd. podle systémů odměňování specifických pro každou společnost a případně finalizovaných během ročních vyjednávání o platu.
Právě tato reálná hrubá měsíční mzda by měla být zohledněna

 

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  U2F2: Prevence fantomové hrozby na FIDO/U2F