Přeplněná posluchárna, omezená kapacita, remíza či předpoklady pro přijetí na vysokou školu, obava rodičů maturantů směřujících k neznámé a někdy kritizované disciplíně, zarputilé předsudky, příprava na fyzioterapii. Tolik úhlů pohledu, které každoročně přerušují přijímací kampaň po maturitní zkoušce, činí ze STAPS disciplínu napínavou nebo problematickou. Tváří v tvář tomuto pozorování vás tento MOOC zve, abyste objevili realitu STAPS, rozmanitost obsahů, které je skládají, profesionální odbytiště, ke kterým vedou, pravdy o úspěchu nebo neúspěchu v tomto sektoru, prostředky k jejich optimalizaci. šance na úspěch ve STAPS.

Tento kurz si klade za cíl umožnit studentům lépe porozumět kurzům a předpokladům STAPS předtím, než učiní přání a volby pro jejich další studium. Tento kurz, který bude prezentován ve formě krátkých videí odhalujících svědectví učitelů, studentů nebo profesionálů, ale také s popisy práce nebo kvízy, bude rozložen na 5 týdnů s tempem přibližně třicet minut týdně.