Špatný pád ze schodů v kanceláři, nepohodlí při nakládání kamionu, intoxikace způsobená zhoršením stavu topných spotřebičů... Jakmile nehoda, ke které došlo „samotně nebo v průběhu práce“, způsobila zranění, popř. jiné neduhy, zaměstnanec požívá zvláštní a výhodné kompenzace.

Legislativa se neomezuje pouze na tyto případy... Když zaměstnanec zemře v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je na řadě příbuzných, aby získali odškodnění prostřednictvím výplata anuity.

První kroky po nehodě : zaměstnavatel do 48 hodin (bez nedělí a státních svátků) učiní prohlášení u primární zdravotní pojišťovny. Tím se provede vyšetřování, aby se ověřilo, že se skutečně jedná o profesionální nehodu, a nikoli o soukromou. Poté zašle oznámení rodině oběti (zejména manželovi) a v případě potřeby je požádá o dodatečné informace.

Nakonec vyplácí důchod příbuzným, kteří na něj mají nárok. V případě potřeby Národní federace pracovních úrazů a