Digitální produkce stále roste. Vytváříme, spravujeme a vyměňujeme stále více dokumentů a dat v rámci našich organizací a s našimi partnery. Ve velké většině případů není tato nová masa informací využita ke své reálné hodnotě: ztráta a duplicitní dokumenty, narušení integrity dat důkazní hodnoty, omezená a neuspořádaná archivace, velmi osobní klasifikace bez logiky sdílení v rámci struktury , atd.

Cílem tohoto Mooc je proto předat vám klíče k realizaci projektu správy dokumentů a organizace dat v průběhu celého životního cyklu informací, od vytvoření / příjmu dokumentů až po jejich archivaci s důkazní hodnotou.

Díky implementaci metodiky správy záznamů rozšířené o dovednosti projektového řízení budeme schopni spolupracovat na několika tématech:

  •     Úvod do organizačních a technických norem pro správu dokumentů
  •     Normativní základy správy spisů
  •     Digitalizace dokumentů
  •     EDM (elektronická správa dokumentů)
  •     Nabytí důkazní hodnoty digitální dokumentace, zejména prostřednictvím elektronického podpisu
  •     Elektronická archivace s důkazní a historickou hodnotou

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Proveďte účetní závěrku na konci roku